Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

W związku z koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego informujemy, że będzie ono obowiązywało od 25.03.2020 do 10.04.2020r. (z możliwością przedłużenia na podstawie regulacji prawnych).

Na potrzeby kształcenia na odległość wychowawcy oddziałów  utworzyli dla dzieci  i rodziców zamkniętą grupę w aplikacji facebook (starszaki) i grupy na whatsapp (średniaki  i maluchy). Nauczyciele będą informować rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można również korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Uczymy się w domu”.

Wychowawcy będą wspomagać dzieci i ich rodziców we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym nauczaniem.