ZARZĄDZENIE NR12/2020 DYREKTORA SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SADOWIE z dnia 19.05.2020