ZARZĄDZENIE NR10/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SADOWIE z dnia 06.05.2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu im.Kubusia Puchatka w Sadowie