Kategorie
Aktualności

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech!

Nasze przedszkole  przystąpiło do II edycji kampanii edukacyjno – informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.  Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Cel kampanii to podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej  zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

W efekcie podjętych działań Województwo Śląskie udzieliło nam pomocy rzeczowej w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza. Zostały one zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach ww kampanii , współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 Cieszymy się , że nasze Przedszkolaki będą mogły oddychać czystym powietrzem , wolnym od smogu , kurzu , wirusów , bakterii i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *