Kategorie

Historia

Historia

[spacer size=”20″]

Przedszkole w Sadowie istnieje od bardzo dawna. Do 1977r. mieściło się ono w miejscowej Szkole Podstawowej. We wrześniu 1977r. utworzono Przedszkole Zakładowe przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Pokój w Sadowie. Znajdowało się ono w bloku mieszkalnym. Była to placówka jednooddziałowa, do której uczęszczały dzieci w wieku 3-5 lat. Pierwszym dyrektorem została Bronisława Jaksik, później Irena Wilk.

Przedszkole w dawnej lokalizacji
Przedszkole w dawnej lokalizacji

Od 1 września 1980r. do 31 sierpnia 2001r. dyrektorem przedszkola była Danuta Czerwińska. 31 stycznia 1982r. placówka przestała być przedszkolem zakładowych przekształcając się w państwowe. Od 1 września 1982r. praca w przedszkolu odbywała się w dwóch oddziałach (6- latków i gr. dzieci 3-5- letnich).

Podczas zabawy

W 2000r. dzięki staraniom dyrektor Danuty Czerwińskiej i Urzędu Gminy w Koszęcinie, zakupiono budynek administracyjny od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i adaptowano go na budynek przedszkola. W styczniu 2001r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego przedszkola, któremu nadano imię Kubusia Puchatka.

Obecna siedziba przedszkola

Od tego czasu znacznie poprawiły się warunki lokalowe przedszkola, które zyskało 3 sale, pomieszczenia kuchenno- gospodarcze i kompleks jadalny. Do 30 czerwca 2002r. p.o. dyrektora była Danuta Pilśniak. Od 1 lipca 2002r. do 31 sierpnia 2011r.  funkcję dyrektora przedszkola pełniła mgr Sylwia Osadnik. Od 1 września 2011 r. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sadowie, którego dyrektorem jest mgr Małgorzata Wachowska .Od października 2020r. funkcję dyrektora Zespołu pełni mgr Karol Sobala.

Wejście do naszego przedszkola

Przedszkole im. Kubusia Puchatka i teren wokół budynku są zadbane, systematycznie modernizowane.

Od września 2007r. praca odbywa się w trzech grupach przedszkolnych: Maleństwach, Króliczkach i Tygryskach. Od początku istnienia przedszkole aktywnie uczestniczy w uroczystościach, imprezach, konkursach, akcjach. Tradycją stały się spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Święto Kobiet, Festyny Rodzinne. Odbywają się również Andrzejki, obchodzimy urodziny Kubusia Puchatka. Bardzo lubiane przez dzieci są Mikołajki, Bale Karnawałowe, Dzień Dziecka. Z wielką radością dzieci świętują w gronie przedszkolnym swoje urodziny. Pielęgnujemy tradycje i obrzędy ludowe: pożegnanie zimy, chodzenie z gaikiem,  poszerzamy wiedzę na temat najbliższego regionu. Ponadto  spotykamy się z przedstawicielami ciekawych zawodów: górnikiem, policjantem, strażakiem, stomatologiem, pielęgniarką. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych:  Góra grosza, zbieranie zakrętek, w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Wyjeżdżamy na wycieczki:  do teatru, do szkoły muzycznej, do Siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Odwiedzamy gospodarstwa specjalizujące się w hodowli zwierząt.

Przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich organizowanych przez przedszkola, szkoły oraz różne instytucje, odnosząc swoje pierwsze, małe sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wydajemy również gazetkę Przedszkolne wieści.

W placówce  realizowane są realizowane różne projekty oraz innowacja pedagogiczna – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak „Z literą poprzez zabawę”
Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą zarówno dzieciom, rodzicom jak i pracownikom wiele satysfakcji i mnóstwo radości.