Dla rodziców

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Regulamin rekrutacji 2020 Regulamin rekrutacji 2020
Wniosek o przyjecie do przedszkola Wniosek o przyjecie do przedszkola
Załączniki do wniosku Załączniki do wniosku
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

Ogłoszenie!
O wynikach rekrutacji dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 – rodzice zostaną poinformowani telefonicznie dnia 1 kwietnia 2020r.
Rodzice ustnie potwierdzą wolę uczęszczania dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie w roku szkolnym 2020/2021
Pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola należy dostarczyć po ustaniu epidemii.