Dla rodziców

Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
Regulamin rekrutacji 2021 Regulamin rekrutacji 2021
Wniosek o przyjęcie do przedszkola Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Załączniki do wniosku Załączniki do wniosku
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie