PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie W OKRESIE PANDEMII COVID-19   PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019

ZARZĄDZENIE NR12/2020 DYREKTORA SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SADOWIE z dnia 19.05.2020

Kapliczki Maryjne

  Dziecięce Kapliczki Maryjne w domu wykonane cieszą oczy nasze bo są pięknie przyozdabiane Polskie kapliczki umajone latem, Barwne i cudne,ubarwione kwiatem, Otoczone zewsząd grajkami polnymi, Jego chórami ptakami leśnymi. Zewsząd się niesie głośne ptactwa granie, Na chwałę Bożą,kwilenie,śpiewanie. Przyjrzyjcie

ZARZĄDZENIE NR10/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SADOWIE z dnia 06.05.2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu im.Kubusia Puchatka w Sadowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO)

Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie W związku z koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego informujemy, że będzie ono obowiązywało od 25.03.2020 do 10.04.2020r. (z możliwością przedłużenia na podstawie regulacji prawnych). Na potrzeby kształcenia na odległość wychowawcy oddziałów  utworzyli dla dzieci  i rodziców zamkniętą grupę w aplikacji