Kategorie

Strona główna

„ DZIECIAK SMART – Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rezolutny i Twórczy”
 
               Z uwagi na brak informacji o terminie rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski w Katowicach naboru  nr FESL.06.01-IZ.01-019/23 , realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,PRIORYTET FESL.06 :Fundusze Europejskie dla edukacji, DZIAŁANIE 6.1: Edukacja przedszkolna, TYP: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie, projekt „ DZIECIAK SMART – Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rezolutny i Twórczy” nie będzie realizowany , zgodnie z założeniami, od dnia 2 stycznia 2024 roku.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

 Janusz Korczak

 

PROJEKT „DZIECIAK SMART – Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rezolutny i Twórczy”